Bellefleur 8 / 6269 BD Margraten / +31 (0)43 458 3776 / +31 (0)6 1540 4555 / info@mosadak.nl 

VALBEVEILIGING

Onderhoudswerkzaamheden op daken behoren tot de meest gevaarlijke activiteiten in de bouwsector. Vaak worden dergelijke opdrachten onder ongunstige omstandigheden uitgevoerd. Oorzaken voor ongevallen zijn vaak het ontbreken of onvoldoende aanwezig zijn van valbeveiligingsystemen. Volgens de desbetreffende voorschriften zijn bij werkzaamheden op daken, vanaf een hoogte die bepaald wordt volgens de nationale voorschriften, aanvullende maatregelen noodzakelijk die het valgevaar moeten voorkomen.

Hiervoor is de opdrachtgever van de werkzaamheden, bijvoorbeeld de eigenaar of beheerder van het gebouw, verantwoordelijk. Indien er geen technische of organisatorische maatregelen mogelijk zijn om het valgevaar bij de bron aan te pakken, mag men tijdens onderhoudswerkzaamheden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Voorwaarde hiervoor is dat men beschikt over de juiste ankerpunten op het dak, waarbij men de keuze en gebruik in acht moet nemen. Onze medewerkers zijn gecertificeerd voor het aanbrengen van LUX-top® Valbeveiligingssystemen, conform de DIN EN795. Er zijn twee soorten bescherming tegen het vallen.
GEBIEDSBEGRENZING SYSTEEM
Deze verhindert dat de gebruiker over de dakrand kan vallen. Deze systemen worden met een minimumafstand van 2 meter van de valzone gemonteerd en met het juiste soort PBM uitrusting gebruikt, zodat er geen val kan plaatsvinden.
OPVANGSYSTEEM
Deze beschermt de gebruiker bij concreet valgevaar, indien het meelopend opvangsysteem aan de harnasgordel het toelaat de dakrand te overschrijden. Dit systeem is zinvol, als de bewegingsvrijheid van de gebruiker gewaarborgd moet zijn bij de onderhoudswerken aan de dakrand.
ALGEMENE INFORMATIE OVER LUX-TOP® ANKERPUNTEN
LUX-top® Valbeveiligingssystemen werden ontworpen om een veilige werkplek te creëren bij het werken op hoogte met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). In aanvulling op de DIN EN 795 zijn al onze producten met de juiste bevestigingsmiddelen met de respectievelijke ondergronden, statisch en dynamisch gecertificeerd. LUX-top® Ankerpunten bestaan uit roestvrij staal (V2A) en hebben een afneembaar aanslagoog. De hoogte van de ankerpunten is mogelijk tot 100 cm.